วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

          ข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ การลงพระปรมาภิไธย และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎคม 2550
          พระราชบัญญัตินี้ จะมีผลกระทบกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต โดยทั่วไป เพราะหากท่านทำให้เกิดการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์(ไม่ว่าจะเป็นบังเอิญหรือตั้งใจ)ก็อาจจะมีผลกับท่านและที่สำคัญคือผู้ให้บริการซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดบริการอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่นหรือกลุ่มพนักงาน/นักศึกษาในองค์กร ท่านมีหน้าที่หลายอย่างในฐานะ “ผู้ให้บริการ” ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ความปฎิบัติดังนี้


1. อย่าบอก password ของท่านในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตแก่ผู้อื่น โดยเด็ดขาด
2. อย่าให้ผู้อื่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือของสำนักงานรวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
3. อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ
4. อย่าเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วย User ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
5. อย่านำ User ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่
6. อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย
7. อย่ากด remember หรือ remember password ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
8. อย่าใช้ wifi(wireless lan) ที่เปิดให้ใช้ฟรีโดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล
9. อย่าทำผิดตามมาตรา 14 ถึง 16 เสียเองไม่ว่าโดยบังเอิญหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อย่าบอก password ของท่านแก่ผู้อื่น
ท่านไม่มีทางทราบว่าผู้อื่นจะนำไปใช้งานเข้าสู่ระบบเมื่อใดหรือนำไปใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่ หากผู้ที่แอบอ้างเป็นท่านไปกระทำความผิด ตามมาตรา 5 ถึง 16 ได้ทุกรูปแบบกว่าท่านจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ตัวท่านทำเอง ชีวิตก็คงจะลำบากไปนานทางที่ดี ไม่ต้องบอก password ให้แก่ผู้ใดเลย แล้วอย่าเผลอเขียนไปบนกระดาษที่มีคนแอบพบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น